PRG Members

Raghav Global School, Noida
List of PRG Members
Session 2023 - 24

S. No NAME ADMN NO. SECTION PARENT NAME
GRADE - 3
1 Nivaan Verma 1100 Titan Dolly Verma   
2 Syed Sajjad Abbas 1689 Luna Fizza 
3 Rajveer Singh 1687 Callisto Anu  Shashi Singh
4 Dakshita Verma  1680 Europa Deepti Mahajan
5 Viraj Maheswari  1708 Ariel Preeti Maheshwari
GRADE - 4
1 Ahem Singh 2264 Maple Deepak Kumar
2 Linisha Jain 820 Oak Ankit Jain
3 Akul Yadav 1414 Spruce Rohit Yadav
4 Kashvi Sharma 1023 Pine Uma Sharma
GRADE - 5
1  Dhairya Bhol 578 Mt Blanc Barsa Bhol
2  Aaditri Joshi 597 Mt Everest Chhamta Joshi
3  Jovial Kapoor 1082 Mt Kailash Ashwani Kapoor 
4 Noorvi Sharma 833 Mt Aravali Rakhi Sharma
5  Mudit Raj  1891 Mt Shivalik Mohit Savita
GRADE - 6
1 Poorvi Kaushik 1222 A Anshu Kaushik 
2 Jeevika Mukherjee 2135 B  Jiniya     Mukherjee
3 Anvi 1030 D Meenakshi
GRADE - 7
1 Eshika Chauhan 371 A Ritu Rana
2 Ansh Parag 1899 B Rajiv Singh
3 Aarush Verma 2019 C Sachin Verma
GRADE - 8
1 Vibhor Prasad 1109 A Neelam Prasad
2 Avishka Chaurasia 1492 B Anita Jaiswal
3  Arthur Dey 877 C Ruma Dey
4 Angel Agarwal 2540 D Manisha Gupta
GRADE - 9
1 Anshika Singla 1094 A Poonam Singla  
2 Ritvika Vashishtha 582 B Nitin Vashishtha
3 Arman Shek 1202 C Smriti Shekh
GRADE - 10
1 Samya Vashisht 783 A Meenakshi Vashisht
2 Krittika Katwal 236 B Rajesh Katwal
3 Nivedita Prasad 1110 C Neelam Prasad
GRADE - 11
1 Atharv Shrivastava 2009 A Sonia Rai Shrivastava
2 Rishika Chandel 1439 B Hemraj Chandel
3 Priyanshi Sharma 2427 C Pankaj Sharma
GRADE - 12
1 Nitin 957 A Kanahiya Lal
2 Ansh Pandey 2215 B Mahendra Pandey
3 Niharika Yadav 1447 C Sarika Yadav